Sorry, this video is not available in your country.

Hà Nội Vinh Danh 88 Thủ Khoa Xuất Sắc Tốt Nghiệp Năm 2020

chia sẻ

Hà Nội Vinh Danh 88 Thủ Khoa Xuất Sắc Tốt Nghiệp Năm 2020

Ngày 7/9, Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Tuyên dương 88 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.
Tags: tin tức, Giáo dục, Học sinh