Sorry, this video is not available in your country.

Hạ Tầng Giao Thông Miền Núi Quảng Ngãi Hư Hỏng Sau Lũ

chia sẻ

Hạ Tầng Giao Thông Miền Núi Quảng Ngãi Hư Hỏng Sau Lũ

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 06/12/2023
Đợt mưa lũ những ngày qua đã khiến hạ tầng giao thông các huyện miền núi của Quảng Ngãi hư hỏng nghiêm trọng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm