Sorry, this video is not available in your country.

Hải Dương Đặt Mục Tiêu Tăng Trưởng GDP Trên 10% Năm 2022

chia sẻ

Hải Dương Đặt Mục Tiêu Tăng Trưởng GDP Trên 10% Năm 2022

Ngày đăng: 12/07/2022
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Hải Dương đạt nhiều kết quả khả quan. Chính vì thế, năm 2022, tỉnh Hải Dương đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt trên 10%.
Tags: Hải Dương, Tăng Trưởng Gdp, Kỳ Họp Thứ 9 Hội đồng Nhân Dân