Sorry, this video is not available in your country.

Hàn Quốc Kiểm Tra Dịch Vụ Y Tế Khẩn Cấp

chia sẻ

Hàn Quốc Kiểm Tra Dịch Vụ Y Tế Khẩn Cấp

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 28/02/2024
Cuộc đình công của các bác sĩ nội trú và thực tập sinh ở Hàn Quốc đã kéo dài một tuần. Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc hôm nay đã tới một trung tâm y tế công để thị sát tình hình.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm