Sorry, this video is not available in your country.

Hàn Quốc Lên Kế Hoạch Cấm Thịt Chó

chia sẻ

Hàn Quốc Lên Kế Hoạch Cấm Thịt Chó

Người đăng:
Ngày đăng: 19/11/2023
Hàn Quốc đang đặt mục tiêu sớm thông qua đạo luật cấm tiêu thụ thịt chó nhằm chấm dứt những tranh cãi xoay quanh vấn đề này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm