Sorry, this video is not available in your country.

Hàn Quốc Phóng Tàu Quỹ Đạo Mặt Trăng Đầu Tiên Trên Tên Lửa Spacex

chia sẻ

Hàn Quốc Phóng Tàu Quỹ Đạo Mặt Trăng Đầu Tiên Trên Tên Lửa Spacex

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 16/08/2022
Sáng 5/8, Hàn Quốc khởi động sứ mệnh lên Mặt trăng đầu tiên bằng việc phóng tàu quỹ đạo Mặt trăng nội địa từ Trạm Vũ trụ Cape Canaveral ở Florida, Mỹ, bằng tên lửa của SpaceX.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm