Sorry, this video is not available in your country.

Hàn Quốc Yêu Cầu Bác Sĩ Trở Lại Làm Việc

chia sẻ

Hàn Quốc Yêu Cầu Bác Sĩ Trở Lại Làm Việc

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 19/06/2024
Cuộc khủng hoảng y tế của Hàn Quốc có nguy cơ kéo dài và diễn biến ngày càng căng thẳng, sau khi các bác sĩ và giáo sư y khoa tham gia cuộc đình công vô thời hạn bắt đầu từ hôm qua. Dù chính phủ Hàn Quốc đã ban hành lệnh yêu cầu các bác sĩ phải quay trở lại làm việc ngay hôm nay, tình hình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm