Sorry, this video is not available in your country.

Hàng Loạt Dự Án Giao Thông Trọng Điểm Tiến Độ "Rùa Bò" Vì Vướng Giải Phóng Mặt Bằng

chia sẻ

Hàng Loạt Dự Án Giao Thông Trọng Điểm Tiến Độ "Rùa Bò" Vì Vướng Giải Phóng Mặt Bằng

TP.HCM hiện có 17 dự án lớn đang thi công; 29 dự án đang thi công nhưng thi công cầm chừng. Đặc biệt có tới 28 dự án phải ngưng thi công do chưa có mặt bằng. Các dự án chậm tiến độ không chỉ gây kẹt xe, ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân mà còn ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của TP.
Tags: tin tức, Xây dựng, Công trình