Sorry, this video is not available in your country.

Hàng Nghìn Mét Vuông Đất Công Bỗng "Hô Biến" Thành Dãy Ki-Ốt Cho Thuê

chia sẻ

Hàng Nghìn Mét Vuông Đất Công Bỗng "Hô Biến" Thành Dãy Ki-Ốt Cho Thuê

Người đăng:
Ngày đăng: 01/12/2023
Hàng nghìn mét vuông đất công bỗng dưng bị hô biến thành khu chợ sầm uất với hàng chục ki ốt kinh doanh với đủ loại mặt hàng. Mặc dù cách chính quyền không xa, nhưng dường như công tác quản lý đất đai lại đang bị bỏ ngỏ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm