Sorry, this video is not available in your country.

Hiệu Quả Từ Nhân Rộng Mô Hình Camera An Ninh Ở Đắk Nông

chia sẻ

Hiệu Quả Từ Nhân Rộng Mô Hình Camera An Ninh Ở Đắk Nông

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 29/11/2023
Thời gian qua, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã triển khai thực hiện mô hình camera an ninh. Mô hình này không chỉ giúp đảm bảo an ninh trật tự mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm