Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Vật Chất Tối Của Ngài: Phần 3 - His Dark Materials | Tập 1

8.7 / 3 đánh giá
Thể loại: HBO GO, Phim Bộ
Đạo diễn: Amit Gupta
Trong chương cuối của series giả tưởng hoành tráng, Lyra, đứa trẻ được tiên tri và Will, người nắm giữ Con dao Huyền ảo, phải tiến đến nơi tăm tối mà chưa ai từng trở lại.

Có thể bạn thích

Phim bộ 10.0 15 Tập (2 Phần)
Phim bộ 0.0 13 Tập
Phim bộ 9.7 13 Tập
Phim bộ 9.0 52 Tập
Phim bộ 10.0 10 Tập
Phim bộ 0.0 52 Tập
Phim bộ 6.9 50 Tập
Phim bộ 10.0 13 Tập
Phim bộ 10.0 6 Tập
Phim bộ 10.0 4 Phần
Phim bộ 0.0 2 Tập
Phim bộ 10.0 3 Tâp
Phim bộ 0.0 11 Tập
Phim bộ 7.0 8 Tập
Phim bộ 8.0 4 Tập
Phim bộ 10.0 7 Tập
Phim bộ 8.2 9 Tập
Phim bộ 0.0 8 Tập
Phim bộ 1.0 16 Tập
Phim bộ 10.0 10 Tập
Phim bộ 5.0 10 Tập
Phim bộ 0.0 6 Tập
Phim bộ 0.0 4 Tập
Phim bộ 8.3 3 Tập
Phim bộ 0.0 5 Tập
Phim bộ 5.5 2 Tập
Phim bộ 8.0 2 Tập
Phim bộ 0.0 6 Tập
Phim bộ 9.0 26 Tập
Phim bộ 1.0 16 Tập