Sorry, this video is not available in your country.

Học Phí Đại Học Tăng Vùn Vụt

chia sẻ

Học Phí Đại Học Tăng Vùn Vụt

Ngày đăng: 22/09/2022
Năm nay, áp theo quy định mới, học phí các trường tăng từ 30 - 70%. Với sinh viên từ các địa phương về các thành phố lớn học đại học, áp lực tài chính không chỉ đến từ học phí mà còn từ giá cả sinh hoạt hằng ngày đang leo thang.
Tags: Học Phí đại Học, Học Phí, Học Phí Tăng