Sorry, this video is not available in your country.

Hồi Hương Ấn Vàng Hoàng Đế Chi Bảo Và Câu Chuyện Của Tinh Thần Đoàn Kết

chia sẻ

Hồi Hương Ấn Vàng Hoàng Đế Chi Bảo Và Câu Chuyện Của Tinh Thần Đoàn Kết

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 29/11/2023
Năm nay là một năm đặc biệt của ngành di sản văn hoá khi Việt Nam đạt được nhiều dấu mốc quan trọng. Một trong số đó phải kể đến sự kiện hồi hương được bảo vật quí giá của triều Nguyễn - ấn vàng Hoàng đế chi bảo.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm