Sorry, this video is not available in your country.

Hội Nghị Sử Học Toàn Quốc Lần Thứ Nhất

chia sẻ

Hội Nghị Sử Học Toàn Quốc Lần Thứ Nhất

Người đăng:
Ngày đăng: 17/06/2024
Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội nghị Sử học toàn quốc lần thứ nhất với chủ đề: "Nghiên cứu chủ quyền quốc gia lãnh thổ theo định hướng tiếp cận toàn bộ và toàn diện của lịch sử Việt Nam".

Tin Tức Tất cả

Xem thêm