Sorry, this video is not available in your country.

Hội Việc Làm Qua Livestream Trở Nên Phổ Biến Ở Trung Quốc Trong Bối Cảnh Hạn Chế Các Covid-19

chia sẻ

Hội Việc Làm Qua Livestream Trở Nên Phổ Biến Ở Trung Quốc Trong Bối Cảnh Hạn Chế Các Covid-19

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 21/09/2022
Giữa những hạn chế nghiêm ngặt của Covid-19 ở Trung Quốc, các nền tảng phát trực tiếp đã trở thành một cách mới để người tìm việc tìm kiếm cơ hội.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm