Sorry, this video is not available in your country.

Hơn 2.000 Cán Bộ, Công Chức Dôi Dư Sau Sáp Nhập, Hà Nội Hỗ Trợ Thế Nào?

chia sẻ

Hơn 2.000 Cán Bộ, Công Chức Dôi Dư Sau Sáp Nhập, Hà Nội Hỗ Trợ Thế Nào?

Người đăng:
Ngày đăng: 21/04/2024
Nhiều phường ở Hà Nội đã niêm yết danh sách lấy ý kiến người dân về phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Thành phố cũng có phương án hỗ trợ cho tối đa hơn 2.000 cán bộ công chức dôi dư.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm