Sorry, this video is not available in your country.

Hơn 200.000 Con Cá Được Thả Vào Sông Dương Tử Của Trung Quốc

chia sẻ

Hơn 200.000 Con Cá Được Thả Vào Sông Dương Tử Của Trung Quốc

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 04/05/2021
Các nhà bảo tồn ở Trung Quốc đã thả hơn 200.000 con cá có nguy cơ tuyệt chủng vào thượng nguồn sông Dương Tử vào ngày 23 tháng 4 năm 2021. Dự án bao gồm một chương trình giám sát kéo dài 6 năm, là một phần trong nỗ lực khôi phục đa dạng sinh học của sông Dương Tử.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm