Sorry, this video is not available in your country.

Hơn 40 Người Thiệt Mạng Sau Cuộc Tấn Công Của Israel Vào Trường Học Ở Gaza

chia sẻ

Hơn 40 Người Thiệt Mạng Sau Cuộc Tấn Công Của Israel Vào Trường Học Ở Gaza

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 06/12/2023
Israel đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào hai trường học, hiện đang là nơi trú ẩn của những người di tản ở thành phố Gaza, khiến hơn 40 dân thường thiệt mạng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm