Sorry, this video is not available in your country.

Hơn 48.000 Ứng Cử Viên Đăng Ký Tranh Cử Thượng Viện Thái Lan

chia sẻ

Hơn 48.000 Ứng Cử Viên Đăng Ký Tranh Cử Thượng Viện Thái Lan

Người đăng:
Ngày đăng: 27/05/2024
Ủy ban Bầu cử Thái Lan công bố đã ghi nhận hơn 48.000 người trên toàn quốc đã đăng ký tham gia tranh cử Thượng viện khóa mới gồm 200 ghế.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm