Sorry, this video is not available in your country.

Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 5)

chia sẻ

Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 5)

Kojou Akatsuki, một kẻ được xem là ma cà rồng mạnh nhất thế giới. Yukina Hirameki được giao nhiệm vụ trông coi Akatsuki và có thể giết nếu cần. Vậy thân phận thật sự của Akatsuki là ai?