Sorry, this video is not available in your country.

Hy Lạp Tham Gia Phái Bộ Hải Quân Của Eu Ở Biển Đỏ

chia sẻ

Hy Lạp Tham Gia Phái Bộ Hải Quân Của Eu Ở Biển Đỏ

Người đăng:
Ngày đăng: 27/02/2024
Hy Lạp đã chấp thuận việc nước này tham gia vào phái bộ hải quân của Liên minh châu Âu (EU) ở Biển Đỏ để bảo vệ tàu thương mại trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm