Sorry, this video is not available in your country.

Ì Ạch Giải Ngân Các Gói Hỗ Trợ Kinh Tế Làm Mất Ý Nghĩa "Phục Hồi" Và "Phát Triển"

chia sẻ

Ì Ạch Giải Ngân Các Gói Hỗ Trợ Kinh Tế Làm Mất Ý Nghĩa "Phục Hồi" Và "Phát Triển"

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 25/05/2023
Thảo luận tại tổ sáng 25/5, các đại biểu đoàn TPHCM đã thẳng thắn chỉ ra, hiện nền kinh tế khó khăn, doanh nghiệp đuối sức, người lao động thu nhập thấp dù có rất mong muốn nhưng cũng không dễ gì tiếp cận với nhà ở xã hội. Trong bối cảnh đó, đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ, tiếp sức cho doanh nghiệp và người dân, nhưng thực tế triển khai còn rất chậm trễ, làm giảm hiệu quả chính sách.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm