Sorry, this video is not available in your country.

IMF Kêu Gọi Phát Triển Nền Kinh Tế Vì Khí Hậu

chia sẻ

IMF Kêu Gọi Phát Triển Nền Kinh Tế Vì Khí Hậu

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 30/11/2023
Chúng ta cần thay đổi nền kinh tế toàn cầu nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là tuyên bố của giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva trước thềm hội nghị thượng đỉnh COP28 tại Dubai.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm