Sorry, this video is not available in your country.

Iraq: Kinh Doanh Thực Phẩm Mang Lại Cho Phụ Nữ Sự Độc Lập

chia sẻ

Iraq: Kinh Doanh Thực Phẩm Mang Lại Cho Phụ Nữ Sự Độc Lập

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 30/09/2023
Trong xã hội phần lớn bảo thủ và gia trưởng của Iraq, một dịch vụ ăn uống do phụ nữ điều hành đã giúp các bà mẹ đơn thân đạt được sự đảm bảo về tài chính trong bối cảnh IS tàn bạo và cuộc chiến đánh bại nó.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm