Sorry, this video is not available in your country.

Israel Công Bố Hình Ảnh Đường Hầm Xuyên Dải Gaza

chia sẻ

Israel Công Bố Hình Ảnh Đường Hầm Xuyên Dải Gaza

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 28/02/2024
Quân đội Israel vừa công bố một loạt cảnh quay cho thấy một đường hầm dài 10 km xuyên suốt từ miền bắc vào miền nam dải Gaza.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm