Sorry, this video is not available in your country.

Israel Gây Thêm Sức Ép Với Hamas

chia sẻ

Israel Gây Thêm Sức Ép Với Hamas

Người đăng:
Ngày đăng: 23/04/2024
Liên quan đến xung đột giữa Israel – Hamas. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo giáng thêm những đòn mạnh mẽ lên Hamas để phong trào này phải thả các con tin còn lại.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm