Sorry, this video is not available in your country.

Israel Lần Đầu Tấn Công Cơ Sở Kinh Tế Nằm Sâu Trong Lãnh Thổ Lebanon

chia sẻ

Israel Lần Đầu Tấn Công Cơ Sở Kinh Tế Nằm Sâu Trong Lãnh Thổ Lebanon

Người đăng:
Ngày đăng: 20/11/2023
Xung đột giữa quân đội Israel và Lực lượng Hezbollah tại Lebanon đang có xu hướng leo thang. Quân đội Israel lần đầu tiên không kích vào cơ sở kinh tế nằm sâu bên trong lãnh thổ Lebanon

Tin Tức Tất cả

Xem thêm