Sorry, this video is not available in your country.

Italy: Thành Phố Rome Bắt Đầu Tiêm Vaccine Phòng Đậu Mùa Khỉ

chia sẻ

Italy: Thành Phố Rome Bắt Đầu Tiêm Vaccine Phòng Đậu Mùa Khỉ

Ngày đăng: 09/08/2022
Một bệnh viện tại thành phố Rome, Italy đã tiến hành tiêm vaccine phòng ngừa đậu mùa khỉ trong bối cảnh Châu Âu đang là tâm điểm lây lan của căn bệnh này.
Tags: Vaccine Phòng đậu Mùa Khỉ