Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Lính Thủy Đánh Bộ - Jarhead

Kí ức của lính thủy quân lục chiến Anthony Swofford về chiến dịch Bão táp sa mạc khi khổ sở chấp nhận khả năng bị bạn gái phản bội ở quê nhà.  

Có thể bạn thích