Sorry, this video is not available in your country.

Johnson & Johnson Sắp Ngừng Bán Phấn Rôm Baby Powder

chia sẻ

Johnson & Johnson Sắp Ngừng Bán Phấn Rôm Baby Powder

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 13/08/2022
Hãng Johnson & Johnson sẽ ngừng bán phấn rôm cho trẻ em Baby Powder trên toàn cầu vào năm 2023 sau khi đối mặt với khoảng 38.000 đơn kiện đến từ người tiêu dùng liên quan đến độ an toàn của sản phẩm.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm