Sorry, this video is not available in your country.

Khai Mạc Hội Nghị Những Người Đứng Đầu Các Nền Công Vụ Asean Lần Thứ 21 Tại Hà Nội

chia sẻ

Khai Mạc Hội Nghị Những Người Đứng Đầu Các Nền Công Vụ Asean Lần Thứ 21 Tại Hà Nội

Ngày đăng: 05/08/2022
Sáng 5/8, Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN đã được khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Bộ Nội vụ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì hội nghị.
Tags: Asean, Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà, Hội Nghị Những Người đứng đầu Các Nền Công Vụ Asean Lần Thứ 21