Sorry, this video is not available in your country.

Khai Mạc Kỳ Họp Hội Đồng Nhân Dân Tại Nhiều Tỉnh, Thành

chia sẻ

Khai Mạc Kỳ Họp Hội Đồng Nhân Dân Tại Nhiều Tỉnh, Thành

Ngày đăng: 19/07/2022
Hôm nay 18/7, nhiều địa phương trên cả nước khai mạc Kỳ họp Hội đồng nhân dân. Đây là kỳ họp quan trọng để tổng kết đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và kịp thời đưa ra những chủ trương, chính sách phù hợp để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế những tháng cuối năm.