Sorry, this video is not available in your country.

Khao Khát Thành Công (Phần 1 - Tập 1)

chia sẻ

Khao Khát Thành Công (Phần 1 - Tập 1)

10 đầu bếp tài ba đến từ khắp nước Anh tập hợp ở nhà chung, thi đấu vào tạo ra những món ăn ngon để chinh phục những chuyên gia và cố vấn hàng đầu trong ngành ẩm thực.