Sorry, this video is not available in your country.

Khó Khăn Trong Tuyển Sinh Giáo Dục Nghề Nghiệp

chia sẻ

Khó Khăn Trong Tuyển Sinh Giáo Dục Nghề Nghiệp

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 27/09/2023
Chiều 26/9, làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023, dự kiến kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là công tác tuyển sinh.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm