Sorry, this video is not available in your country.

Khó Tìm Phương Án Tối Ưu Về Rút Bảo Hiểm Xã Hội Một Lần

chia sẻ

Khó Tìm Phương Án Tối Ưu Về Rút Bảo Hiểm Xã Hội Một Lần

Người đăng:
Ngày đăng: 25/09/2023
Rút Bảo hiểm xã hội một lần - Đây vấn đề thu hút sự quan tâm lớn nhất trong dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Tại Phiên họp UBTVQH thứ 25 trước, Chủ tịch Quốc hội gợi ý cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu hướng: “ tích hợp, sử dụng những mặt tốt nhất của 2 phương án hưởng BHXH một lần để có một phương án tối ưu”. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa chốt được phương án tối ưu cho vấn đề này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm