Sorry, this video is not available in your country.

Khoai Tây Siêu Phàm (Phần 1 - Tập 32)

chia sẻ

Khoai Tây Siêu Phàm (Phần 1 - Tập 32)

Cùng theo chân Khoai tây siêu phàm, trong các chuyến phiêu lưu chống lại Hạt đậu Gian ác trên các gian hàng trong siêu thị.