Sorry, this video is not available in your country.

Khoe Bằng Khen, Bảng Điểm Của Con Lên Mạng Xã Hội Là Làm Lộ Dữ Liệu Trẻ Em

chia sẻ

Khoe Bằng Khen, Bảng Điểm Của Con Lên Mạng Xã Hội Là Làm Lộ Dữ Liệu Trẻ Em

Người đăng:
Ngày đăng: 26/05/2023
Dịp cuối năm học, trên mạng xã hội tràn ngập ảnh giấy khen, bảng thành tích và kết quả học tập của con do các phụ huynh đăng tải. Việc này vô hình trung đã làm lộ dữ liệu trẻ em.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm