Sorry, this video is not available in your country.

Không Chỉ Bỏ Cọc, Nâng Mặt Bằng Giá Cũng Là Vấn Đề Rất Lớn

chia sẻ

Không Chỉ Bỏ Cọc, Nâng Mặt Bằng Giá Cũng Là Vấn Đề Rất Lớn

Người đăng:
Ngày đăng: 28/11/2023
Phát biểu tại phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, đại biểu Phạm Đức Ấn đã có những góp ý cho dự thảo luật.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm