Sorry, this video is not available in your country.

Không Để BHYT - Lá Chắn Cho Sức Khỏe Của Người Dân - Bị Gián Đoạn Bởi Quyết Định 861

chia sẻ

Không Để BHYT - Lá Chắn Cho Sức Khỏe Của Người Dân - Bị Gián Đoạn Bởi Quyết Định 861

Ngoài quy định mức chuẩn nghèo của chính Phủ, Quyết định 861 của chính phủ cũng nhấn mạnh, tại các xã đạt nông thôn mới, những hộ cận nghèo sẽ không còn được nhà nước hỗ trợ thẻ BHYT. Do đó, những người dân được hưởng chính sách BHYT ở nhiều xã vùng cao cũng sẽ giảm.
Tags: Bảo Hiểm Y Tế, Bhyt, Tham Gia Bhyt