Sorry, this video is not available in your country.

Không Để Vướng Mắc Cản Trở Đề Án 1 Triệu Căn Hộ Nhà Ở Xã Hội

chia sẻ

Không Để Vướng Mắc Cản Trở Đề Án 1 Triệu Căn Hộ Nhà Ở Xã Hội

Người đăng:
Ngày đăng: 23/02/2024
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng phân loại các vướng mắc, khó khăn đang gặp phải cùng trách nhiệm đi kèm trong thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội; quyết không để những vướng mắc này cản trở việc thực hiện Đề án.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm