Sorry, this video is not available in your country.

Kiến Trúc Sư 82 Tuổi Xây Nhà Chống Lũ Tại Quê Hương Pakistan

chia sẻ

Kiến Trúc Sư 82 Tuổi Xây Nhà Chống Lũ Tại Quê Hương Pakistan

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 28/05/2023
Yasmin Lari, nữ kiến trúc sư đầu tiên của Pakistan, đã đưa ra một thiết kế giúp bảo vệ những ngôi làng dễ bị tổn thương khỏi lũ lụt chết người tàn phá đất nước hàng năm. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm