Sorry, this video is not available in your country.

Kỳ Họp Bất Thường Lần Thứ 5 Có Ý Nghĩa Căn Cơ, Chiến Lược, Lâu Dài

chia sẻ

Kỳ Họp Bất Thường Lần Thứ 5 Có Ý Nghĩa Căn Cơ, Chiến Lược, Lâu Dài

Người đăng:
Ngày đăng: 19/01/2024
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, các nội dung được Quốc hội quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài, là minh chứng cho tinh thần lập pháp vì dân.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm