Sorry, this video is not available in your country.

Kỷ Luật Cảnh Cáo Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh Quảng Ninh Do Liên Quan Đến Việt Á

chia sẻ

Kỷ Luật Cảnh Cáo Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh Quảng Ninh Do Liên Quan Đến Việt Á

Ngày đăng: 21/09/2022
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 1104/QĐ-TTg ngày 20/9/2022 thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về Đảng.
Tags: Covid-19, Quảng Ninh, Kỷ Luật đảng