Sorry, this video is not available in your country.

Kỳ Thi Tốt Nghiệp 2024 Sẽ Điều Chỉnh Như Thế Nào?

chia sẻ

Kỳ Thi Tốt Nghiệp 2024 Sẽ Điều Chỉnh Như Thế Nào?

Người đăng:
Ngày đăng: 22/09/2023
Theo Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo - cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được giữ ổn định như giai đoạn 2020 - 2023 về hình thức tổ chức, mô hình; tuy nhiên sẽ có một vài điều chỉnh về mặt kỹ thuật để khắc phục các hạn chế bất cập của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm