Sorry, this video is not available in your country.

Kỳ Vọng Tháo Gỡ Bất Cập Của Bảo Hiểm Xã Hội

chia sẻ

Kỳ Vọng Tháo Gỡ Bất Cập Của Bảo Hiểm Xã Hội

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 10/07/2024
Sau khi Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, nhiều cử tri kỳ vọng sẽ tháo gỡ được những vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Nghị quyết số 93/2015/QH13 nhằm bảo đảm an sinh xã hội của người dân.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm