Sorry, this video is not available in your country.

Lâm Đồng Xuất Khẩu Hơn 70 Tấn Sầu Riêng Đầu Tiên Sang Trung Quốc

chia sẻ

Lâm Đồng Xuất Khẩu Hơn 70 Tấn Sầu Riêng Đầu Tiên Sang Trung Quốc

Ngày đăng: 22/09/2022
Sáng 21/9, tại huyện Bảo Lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ xuất khẩu chính ngạch lô sầu riêng đầu tiên của địa phương sang thị trường Trung Quốc sau khi Nghị định thư Ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc được thông qua.
Tags: Lâm đồng, Sầu Riêng, Xuất Khẩu Sầu Riêng, Xuất Khẩu Trái Cây