Sorry, this video is not available in your country.

Làm Rõ Nguyên Nhân Việc Chống Người Thi Hành Công Vụ

chia sẻ

Làm Rõ Nguyên Nhân Việc Chống Người Thi Hành Công Vụ

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 10/04/2024
“Cần bổ sung số liệu về những vụ việc chống người thi hành công vụ , lợi dụng hình ảnh bôi nhọ đến uy tín của lực lượng công an”. Đây là yêu cầu của đoàn giám sát chuyên đề số 2 về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.  Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới làm trưởng đoàn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm