Sorry, this video is not available in your country.

Làm Rõ Nhóm Thiếu Niên Điều Khiển Xe Trộm Cắp Tông Vào Cảnh Sát Giao Thông

chia sẻ

Làm Rõ Nhóm Thiếu Niên Điều Khiển Xe Trộm Cắp Tông Vào Cảnh Sát Giao Thông

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 26/05/2023
Công an thành phố Huế đang làm việc với nhóm 4 thiếu niên liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản, điều khiển xe mô tô chở 4 tông vào Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm