Sorry, this video is not available in your country.

Lamput (Phần 3 - Tập 336)

chia sẻ

Lamput (Phần 3 - Tập 336)

Lamput là một chất nhầy màu cam đã trốn khỏi phòng thí nghiệm bí mật. Hai nhà khoa học mất trí Specs Doc và Skinny Doc có nhiệm vụ bắt cậu ấy. Nhưng Lamput là bậc thầy cải trang luôn thoát được họ.