Sorry, this video is not available in your country.

Lao Động Làng Nghề Chưa Mặn Mà Với Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện

chia sẻ

Lao Động Làng Nghề Chưa Mặn Mà Với Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện

Người đăng:
Ngày đăng: 18/06/2024
Hiện cả nước có khoảng 11 triệu lao động trong các làng nghề. Mức thu nhập của những đối tượng này không thấp so với công nhân các khu công nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động còn thấp, dẫn đến nhiều thiệt thòi, rủi ro khi hết tuổi lao động.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm